Privacy disclaimer

Autorijschool Daisy, located at Otweg 67 1435GS Rijsenhout, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
Autorijschool Daisy (Driving School Daisy)
Otweg 67
1435GS Rijsenhout
0623666123
www.autorijschooldaisy.nl

Personal data that we process

Autorijschool Daisy (Driving school) processes your personal data because you use our services and / or because you provide this information to us. Below is an overview of the personal data we process:

 • First and last name
 • Gender
 • Date of birth
 • Place of birth
 • Adress
 • Phonenumber
 • Emailadress
 • IP-address
 • Location data
 • Information about your activities on our website
 • Data about your surfing behavior across various websites (eg because this company is part of an ad network)
 • Internet browser and device type

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent, please contact us via info@autorijschooldaisy.nl, then we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

Autorijschool Daisy processes your personal data for the following purposes:

 • You can call or e-mail if necessary to carry out our services
 • Inform you about changes to our services and products
 • To deliver goods and services to you
 • Autorijschool Daisy analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.
 • Autorijschool Daisy also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information we need for our tax return.

Automated decision-making

Driving school Daisy takes decisions [on / not] based on automated processing decisions on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without a person (for example an employee of Autorijschool Daisy) sitting in between. Autorijschool Daisy uses the following computer programs or systems: [supplement with the name of the system, why it is used, underlying logic, interest and expected consequences for the person involved]

How long we store personal data

Autorijschool Daisy does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the goals for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data: (Category) personal data> Retention period> Reason Personalia> Retention period> Reason Address> Retention period> Reason etc> Retention period> Reason

Delen van persoonsgegevens met derden

Autorijschool Daisy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een AVG verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Autorijschool Daisy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autorijschool Daisy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autorijschool Daisy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, data-overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@autorijschooldaisy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Autorijschool Daisy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autorijschool Daisy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@autorijschooldaisy.nl